0,00  0

Krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.

Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-05-21

Įvadas

UAB "Raskilė" (toliau - mes arba mūsų) gerbiame savo klientų (toliau - jūs arba jūsų) privatumą ir įsipareigojame saugoti jūsų asmens duomenis. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip mes renkame, naudojame, atskleidžiame ir tvarkome jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų internetine parduotuve (toliau - "Parduotuvė"), esančia adresu https://parduotuve.raskila.lt (toliau - "Svetainė").

Kontaktinė informacija

Mūsų renkami asmens duomenys

Mes galime rinkti šių kategorijų asmens duomenis, kai naudojatės Parduotuve:

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

Kaip naudojame jūsų asmeninius duomenis

Jūsų asmens duomenis galime naudoti šiais tikslais:

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek tai bus būtina siekiant tikslų, dėl kurių jie buvo surinkti, ir bet kokiais kitais įstatymų leidžiamais tikslais. Vėliau jūsų duomenis ištrinsime arba anonimizuosime.

Jūsų duomenų teisės pagal BDAR

Pagal BDAR turite tam tikras teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis. Turite teisę:
Šiomis teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į mus naudodamiesi aukščiau pateikta kontaktine informacija.

Duomenų apsauga

Imamės pagrįstų priemonių, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Tačiau joks perdavimas internetu nėra visiškai saugus.

Informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims

Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie padeda mums valdyti Parduotuvę, pvz., mokėjimų tvarkytojais, siuntimo bendrovėmis ir rinkodaros paslaugų teikėjais. Šios trečiosios šalys naudos jūsų duomenis tik paslaugų, dėl kurių teikimo su jomis sudaryta sutartis, teikimo tikslais.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenų neperduosime į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, nebent būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos.

Vaikų privatumas

Mūsų Parduotuvė nėra skirta jaunesniems nei 16 metų vaikams. Mes sąmoningai nerenkame jaunesnių nei 16 metų vaikų asmens duomenų.

Privatumo politikos pakeitimai

Kartais galime atnaujinti šią privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus informuosime jus paskelbdami naują privatumo politiką Parduotuvėje.

Sutikimas

Naudodamiesi mūsų Parduotuve sutinkate su svetainės privatumo politika.